Доставка

Горячая линия
+7 (3843) 600-500
+7 (905) 065-0500
+7 (3843) 600-005
0 заказов на 0 руб.

Пицца

КВАДРО ФОРМАДЖИО, grandeКВАДРО ФОРМАДЖИО, grande
КВАДРО ФОРМАДЖИО, piccoloКВАДРО ФОРМАДЖИО, piccolo
ПИЦЦА ОВОЩНАЯ, grandeПИЦЦА ОВОЩНАЯ, grande
ПИЦЦА ОВОЩНАЯ, piccoloПИЦЦА ОВОЩНАЯ, piccolo
ПИЦЦА ФРУТТИ ДИ МАРЕ / ДАРЫ МОРЯ, grandeПИЦЦА ФРУТТИ ДИ МАРЕ / ДАРЫ МОРЯ, grande
ПИЦЦА ФРУТТИ ДИ МАРЕ / ДАРЫ МОРЯ, piccoloПИЦЦА ФРУТТИ ДИ МАРЕ / ДАРЫ МОРЯ, piccolo
ПИЦЦА «КАРНЕ», grandeПИЦЦА «КАРНЕ», grande
ПИЦЦА «КАРНЕ», piccoloПИЦЦА «КАРНЕ», piccolo
ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ, grandeПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ, grande
ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ, piccoloПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ, piccolo
САЛЬМОНЕ, grandeСАЛЬМОНЕ, grande
САЛЬМОНЕ, piccoloСАЛЬМОНЕ, piccolo
ИНФЕРНО, grandeИНФЕРНО, grande
ИНФЕРНО, piccoloИНФЕРНО, piccolo
ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ, grandeПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ, grande
ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ, piccoloПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ, piccolo
МАРГАРИТА, grandeМАРГАРИТА, grande
МАРГАРИТА, piccoloМАРГАРИТА, piccolo
ФИРМЕННАЯ ПИЦЦА «ДАВИНЧИ», grandeФИРМЕННАЯ ПИЦЦА «ДАВИНЧИ», grande
ФИРМЕННАЯ ПИЦЦА «ДАВИНЧИ», piccoloФИРМЕННАЯ ПИЦЦА «ДАВИНЧИ», piccolo
СЛАДКАЯ ПИЦЦАСЛАДКАЯ ПИЦЦА